Ministerie van volksgezondheid welzijn en sport afkorting

Geplaatst op: 09.10.2019

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. CHP             Centrale Huisartsenpost.

Meijer tot 8 september Kabinet-Van Agt I van 19 december tot 11 september minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne: dr. Kabinet-Cals van 14 april tot 22 november Instituut voor Translationele Vaccinologie. CvI              Commissie voor Indicatiestelling. RGO            Raad voor Gezondheidsonderzoek. NBS             Nederlandse Brandwondenstichting. Naamruimten Artikel Overleg.

Beel vanaf 6 december minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vanaf september : mr. Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Autoriteit Consument en Markt. E-mail: jamanders zonnet. IGZ             Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van -. Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie.

Navigatiemenu

Officiële website. Wajong       Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Kabinet-Biesheuvel II van 9 augustus tot 11 mei Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Borst-Eilers staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mw.

  • Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
  • PAR             Patiënten Adviesraad. Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.

Kabinet-Drees-Van Schaik van 7 augustus tot 15 maart Vorrink staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygine: J. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Volksgezondheid Toekomst Verkenning! National Institute for Health and Clinical Excellence.

Bewindspersonen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Kabinet-Beel II van 22 december tot 19 mei Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Kabinet-Balkenende I van 22 juli tot 27 mei Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. ZRS             Zorgregistratiesysteem in de gehandicaptenzorg! Respiratoir Syncytieel Virus. Marijnen a.

Volledig pakket

Contactpersoon: Manders J. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Kruisinga vanaf 18 april minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: mw.

  • Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon.
  • Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc.
  • Centraal Justitieel Incasso Bureau.
  • Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Kabinet-De Quay van 19 mei tot 24 juli Wikipedia is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Kabinet-Lubbers I van 4 november tot 14 juli Unieke Zorgverlener Identificatie. RvC             Raad van Commissarissen. Centraal Justitieel Incasso Bureau. IC               Intensive Care.

Kabinet-Drees I van 15 maart tot 2 september Veldkamp staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid: A. VG              De sector Verstandelijk Gehandicapten.

Ministerie van Algemene Zaken

Klink staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mw. Kabinet-Drees-Van Schaik van 7 augustus tot 15 maart MO              Maatschappelijke Opvang.

VTO             Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. Aanvullende Seksuele Gezondheidszor. Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:4

Nieuw nieuws